More DW Blogs DW.COM

Zapadni Balkon

Piše: Amir Kamber

Amir Kamber

Rođen 1977. godine u Sanskom Mostu. Odrastao u Prijedoru, 1992. godine protjeran u Njemačku. Studirao germanistiku, opću lingvistiku i filozofiju na univerzitetu u Kelnu. Godine 2001. nagradjen za najbolju kratku priču na štokavskom jeziku – u okviru književnog konkursa Bun(t)ovna P(r)oza organiziranog od strane UNESCO-a i sarajevskog Omnibusa. Objavio knjigu kratkih priča „Constructing Kamber“. Muzički novinar, radio-reporter, putopisac. Priprema doktorat na Univerzitetu Keln, tema: “Izmišljanje istine u reportažnim tekstovima”. Publicira na njemačkom i bosanskom jeziku. Živi u Kelnu.

Date

10:47 am

Share