More DW Blogs DW.COM

Zapadni Balkon

Piše: Amir Kamber

Digitalno proročište

Da smo imali računar koji može izračunati budućnost, koji je osmislio sociolog i stručnjak za društvene kompleksitete Dirk Helbing, rata na jugoistoku Evrope ne bi bilo. Hebingov san sada je da prorekne svemir.

Imam daidžu u Švici. I daidža se razumije u kompjutere. Visi na skajpu. Moram mu se javiti. Naljutiće se. Čeka penziju. Nešto mu se zakomplikovalo. Možda se jednog dana vrati u Sanski Most. Ko zna? Možda se svi jednog dana vratimo tamo odakle smo otišli. U Bosnu, na drveće, u savanu, more i zvjezdanu prašinu. Da. Ali šta će daidža u Sani kad su mu unuci u Švici?

 

Kompjuteraš o kome u narednim redovima govorimo također živi u Švicarskoj. Dirk Helbing. sociolog, profesor, prizivač digitalnih demona. Herr Helbing osmislio je računar koji može predskazati, izračunati budućnost. Da smo ga ranije imali, rata na jugoistoku Evrope ne bi bilo. Znali bi kud će koja granata pasti. Makar to. Gdje će koji logor otvoriti. Profesorov superkompjuter predviđa financijske krize, cunamije i terorističke napade. Za realizaciju ideje, vizionaru iz Züricha potrebna je milijarda eura. Polovina iznosa mogla bi doći od Evropske unije. Nije šala. Projekat „FuturICT“ ušao je u zadnji krug elitnog natječaja „Future and Emerging Technologies“.

Dirk Helbing nije baš bilo ko. Ciriški profesor uživa međunarodni ugled. Cijene ga u krugovima naučnika koji izučavaju saobraćajne zastoje, konzultiraju ga organizatori muzičkih festivala, u strahu od masovne panike. Stručnjak za društvene kompleksitete, u saradnji s lokalnim hadžijama, poboljšao je sigurnost rituala u svetom gradu Mekki. Sjeo sociolog za kompjuter. Izračunao interakciju muslimana. Bivši matematičar i fizičar upravlja putanjama stotina hiljada hodačasnike na isti način na koji programira kompjuterske asistente na novim vozilima Volkswagena. Međutim. Čovjeku to nije dovoljno. Digitalno proricanje svemira. To je njegov san.

Digitalni simulator zbilje

Projekt «Futur ICT» stoji na tri stuba. „Planetary Nervous System“ prikuplja podatke. Do informacija iz svih slojeva društva superkompjuter dolazi preko privatnih i javnih internet stranica, socijalnih mreža i mobilnih uređaja (via Blog, Facebook, Tweet, SMS & co.). Podaci oživljavaju „Living Earth Simulator“. Digitalni simulator zbilje. „Zahvaljući njemu“ – zamišlja Dirk Helbing – „možemo prepoznati da, ako dva dana u Hamburgu zatvorimo škole, opasnost od stomačnih zaraza pada za 90 %.“ Treći stub projekta nosi naziv „Global Participatory Platform“. Putem ove platforme pojedinci, organizacije, preduzeća i države ispituju budućnost, održavaju kontakt, rješavaju probleme.

Profesor Dirk Helbing kaže da ljudski mozak ne shvata kompleksnost lančanih reakcija u svijetu u kojem živimo. U pomoć zove digitalnu tehniku. Projekt „FuturICT“ sarađuje sa 68 univerziteta, 55 istraživačkih instituta u 25 zemalja. Sociolog iz Züricha kuži krdo i vjeruje u inteligenciju jata. On nas samo želi spasiti. Nažalost, upao je u zamku Laplaceovog demona. Francuski matematičar, fizičar i astronom 19. stoljeća, Pierre-Simon Laplace, sanjao je biće koje, sagledavajući čestice sadašnjosti, automatski predviđa budućnost.

Digitalno proročište? Kao što su Grci posjećivali svetilište u Delfima, tako bi ljudi, valjda, uskoro, trebali posjećivati milijardu eura skupu stranicu „FuturICT“. Ukucamo pitanje. Iz pukotine, posred ekrana, kao iz stijene, sukne para.

Hoće li ta penzija?
Kad će daidža u Sanski Most?
Gdje će biti rata?

Date

11:05 am

Share